Paltaryuyan


Paltaryuyan maşınlar məişət və sənaye təyinatlı olur. Ən geniş yayılmış növləri barabanla işləyir. Paltar bu barabanın içərisində su və yuyucu maddələr vasitəsilə islanaraq yumşalır və onun tərkibində olan çirk barabanın üzərindəki çıxıntılara sürtünərək tədricən təmizlənir. Paltaryuyan maşınlar işləmə tipinə, yükləmə qaydasına, avtomatlaşma dərəcəsinə, yüklənmiş quru paltarların həcminə, funksiyalarına və s. görə tiplərə bölünürlər.
İşləmə tipinə görə paltaryuyan maşınlar aktivator və baraban tipli olurlar. Baraban tiplilər daha sadə avtomatlaşdırma sisteminə malik olduğuna görə geniş yayılıb. Sadə avtomatlaşdırma sistemli bu maşınlar su və yuyucu vasitənin daha qənaətli istifadə edir, yuyulma zamanı paltarları etibarlı qoruyur. Lakin eyni zamanda, onlar daha mürəkkəbliyi və az etibarlılığı ilə fərqlənirlər. Aktivator tipli maşımlar isə bunlardan fərqli olaraq, daha sadə və etibarlı sayılırlar.
Yükləmə qaydasına görə paltaryuyan maşınlar üfüqi və şaquli olurlar. Aktivator tipli maşınlar adətən üfüqi şəkildə yüklənirlər. Baraban tiplilər isə həm üfüqi, həm də şaquli formada yüklənir. Şaquli yüklənmiş maşınlarda yumaya nəzarət üçün kiçik lyuk olur.
Avtomatlaşma dərəcəsinə görə paltaryuyan maşınlar avtomatlaşmış və yarımavtomatlaşmış olurlar. Yarımavtomatlaşmışlarda yalnız yuma vaxtını təyin etmək üçün taymer olur, avtomatlaşmış maşınlar isə idarəetmə proqramına malik olurlar. Avtomat tipli maşınların fəaliyyətində insanın iştirakı minimaldır. Onun üçün də buraya yuyulacaq tekstil məmulatlarını yerləşdirmək, yuyucu vasitəni tökmək və proqramı seçmək kifayətdir. Bu tipli paltaryuyan maşınlarda avtomatlaşma müxtəlif dərəcələrdə ola bilər. Buraya verilmiş proqrama uyğun yumadan başlayaraq, suyun həcminin, yuyucu vasitənin, temperaturun, sıxma sürətinin avtomatik təyininədək əməliyyatlar daxildir.
Hər bir paltaryuyan maşın enerji istifadəsi və yuyulma sinfinə görə fərqlənirlər. Belə ki, ən yaxşı keyfiyyətlərə malik paltaryuyan maşınlar "A", yaxud "B" sinfinə, bir qədər zəif keyfiyyətləri olanlar isə "C", "D", "E" və s. sinflərə aid edilir. Ona görə də, paltaryuyan maşın alarkən onun sizə lazım olan funksiyaları yerinə yetirib-yetirmədiyini bilmək üçün markalanmasına diqqət edin.
Paltaryuyan maşına düzgün qulluq, onun vaxtı-vaxtında profilaktikası texnikanın istismar müddətini daha da uzadan,sağlamlığa müsbət təsir göstərən amillərdən biridir. Demək olar ki, hər evdə istifadə olunan paltaryuyan maşının ömrünü düzgün baxımla həm uzatmaq, həm də sərf olunan enerjiyə qənaət etmək olar. Maşını yerləşdirdiyiniz yer düz və geniş olmalıdır. Sürüşkən, nahamar və yumşaq səthlər yolverilməzdir. Maşınla ətraf əşyalar arasında məsafə ən azı 1 sm olmalıdır.

telefon qiymetleri yeni telefonlar iphone qiymeti metbex mebelleri 2017 usaq ucun mebeller pakrival desti telefon 2022 model