Soyuducu

Digər elanlar

Soyuducu evin ən vacib əşyalarından biridir. Digər ev texnikası sıradan çıxdıqda onlarsız bir müddət keçinmək mümkün olur. Lakin soyuducu sıradan çıxdıqda belə olmur. Buna görə də soyuducu seçimi zamanı çox diqqətli olmaq lazımdır.
Soyuducular aldığı soyuğun həcminə görə üç növdə qruplaşdırılır. Bunlara kompressorlu soyuducu və dondurucular, sorucu və termoelektrik soyuducular aid edilir. Onların içərisində kompressorlu soyuducular daha geniş yayılmışdır. Bu tip soyuducular güclü təsirə malik olmaları ilə seçilirlər.
Seçim zamanı ilk öncə soyuducunu yerləşdiriləcək sahə üçün nəzərdə tutulan ölçülərini dəqiqləşdirmək lazımdır. Bu ölçülər elə seçilməlidir ki, soyuducu yerləşdiyi yerdə tam sıx vəziyyətdə olmasın və qapısı sərbəst açıla bilsin. Ümumiyyətlə, texnikanın satış bazarında soyuducular qabaritlərinə görə 4 tip üzrə təsnifləşirlər: kompakt tipli, Asiya tipli, Avropa tipli, Amerika tipli.
Kompakt tipli soyuducuların hündülüyü 85-160 sm, eni 50-60 sm, dərinliyi isə 60 sm civarında dəyişir. Adətən bir və yaxud iki qapılı modellər olurlar. Əksər hallarda yuxarı dondurucu kameralı olurlar.
Asiya tipli soyuduculara yuxarı dondurucu kameralı, çox da hündür olmayan, enli və dərin modellər aiddir. Bu modellərin hündürlüyü 165-170 sm, eni 80-90 sm, dərinliyi isə 65 sm olur.
Avropa tipli soyuduculara adətən yuxarı və nadir hallarda aşağı dondurucu kameralı, uzun və ensiz modellər aiddir. Bu tip soyuducuların hündürlüyü 175-200 sm, eni 60 sm, dərinliyi 60 sm olur. Avropa tipli soyuducuların seçimi zamanı diqqət yetirilməsi gərəkən vacib amillərdən biri də ailə üzvlərinizin boy ölçüləridir.
Amerika tipli soyuducaları (Side-by-Side) geniş sahəsi və geniş ailəsi olanların ideal seçimi adlandırmaq olar. Belə ki, bu tip soyuducular enli, ikiqapılı olurlar: sağ tərəfdə soyuducu kamera, sol tərəfdə isə dondurucu kamera yerləşir. Belə modellərin hündürlüyü, adətən, 180 sm, dərinliyi 60-80 sm, eni isə 100 sm olur.

mebeller elanlar iphone qiymeti ucuz telefonlar telefon qiymetleri telefonlarin qiymetleri ucuz tikis masinlari etceken masin braun epilator